พระธาตุเรณู

 

ประดิษฐานอยู่ ณ บ้านเรณูนคร อ.เรณูนคร สร้างขึ้น พ.ศ.2461 โดยจำลองมาจากองค์พระธาตุพนม สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ ภายในวัดพระธาตุเรณู นอกจากมีองค์พระธาตุเรณูแล้ว ยังมีพระพุทธรูปองค์แสน ซึ่งมีพุทธลักษณะสวยงามมาก ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์วัดพระธาตุเรณูนคร อยู่ห่างจากพระธาตุพนม 15 กิโลเมตร และอยู่ห่างตัวจังหวัดนครพนมไปทางใต้ 50 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2031 ถึง ประมาณกิโลเมตรที่ 44 เลี้ยวขวาไปทางหมายเลข 2031 อีก 7 กิโลเมตร

ฺBACK