สถานที่น่าท่องเที่ยว

ข้อมูล โดย ททท.นครพนม

ดูแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมโปรดคลิ้กข้างล่าง

...........
ดูแผนที่นอกเมือง
ดูแผนที่ในเมือง

อำเภอเมือง

 1. ศาลหลักเมือง
 2. วัดโอกาสศรีบัววัน
 3. วัดศรีเทพประดิษฐาราม
 4. วัดโพธิ์ศรี
 5. วัดมหาธาตุ
 6. วัดนักบุญอันนา
 7. สนามกอล์ฟภูกระแต
 8. เขื่อนหน้าเมืองนครพนม
 9. สวนสาธารณะและหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์
 10. พระธาตุอินทร์เเปลง
 11. วัดพระพุทธบาทสี่รอย
 12. วัดมรุขนคร
 13. วัดโพธิ์คำ

สถานที่สนใจในเขตอำเภอท่าอุเทน

 1. พระบาทเวินปลา
 2. พระธาตุท่าอุเทน
 3. พระบางวัดไตรภูม
 4. แม่น้ำสองสี

สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอบ้านแพง

 1. อุทธยานแห่งชาติภูลังกา
 2. น้ำตกตาดขาม
 3. น้ำตกตาดโพธิ

สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอธาตุพนม

 1. พระธาตุพนม
 2. พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์บัว
 3. วัดหลักศิลา
 4. วัดหัวเวียงรังษี
 5. วัดพุทธสีมา

สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอเรณูนคร

 1. พระธาตุเรณู

สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอนาแก

 1. พระธาตุศรีคุณ
 2. วัดภูถ้ำพระ
 3. ลานสาวคอย

สถานที่สนใจในเขตอำเภอปลาปาก

 1. พระธาตุมหาชัย

สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอนาหว้า

 1. พระธาตุประสิทธิ
จังหวัดนครพนม ถือว่าเป็นประตูสู่อีสาน และเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่สุดชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ทัศนียภาพริมฝั่งโขง ที่มีเกาะแก่ง เต็มไปด้วยป่าไม้ และทิวเขานสลับซับซ้อนสวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นมิรู้ลืม จนเป็นที่มาของคำขวัญ ประจำจังหวัดว่า " พระธาตุพนมล้ำค่า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไทย เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง" และดอกไม้ที่เป็น สัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครพนมคือ "ดอกกันเกรา" หรือ "ดอกมันปลา" ซึ่งมีสีเหลืองอ่อนกลิ่น หอมมาก ดอกจะออก และบานในราวเดือนเมษายน ตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดี ชาวบ้านจึงนิยมนำมา ร้อยเป็นมาลัยคล้องคอ แขกเหรื่อที่มาเยือนในวันสงกรานต์ก็มักจะได้ " มาลัยดอกกันเกรา " เป็นการต้อนรับน่าอบ อุ่นใจมาก

นครพนมมีระยะทางห่างจากกรุงเทพประมาณ 725 กิโลเมตรสภาพพื้นที่เป็นแนวรูปร่างยาวโค้งเล็กน้อย เลียบตามชายฝั่งขวาของแม่น้ำโขง มีความยาวประมาณ 153 กิโลเมตร จากเหนือถึงใต้ กว้างประมาณ 20 กิโลเมตร จากภาคตะวันออกถึงตะวันตก มีพื้นที่ทั้งหมด 5,512.668 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นป่าเขา ที่เนินสูง และที่ราบ ความสูงของพื้นที่โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 140 เมตร มีอาณาเขตด้านตะวันออก ติดประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดน นครพนมแบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ

อดีตกาลนครพนมเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ จึงเป็นที่รวมของชน 7 เผ่าคือ ไทยอีสาน (ไทยเชื้อสายลาว) ไทยย้อ ผู้ไทย ไทยแสก ไทยโส้ ไทยข่า และไทกะเลิง แต่ยังมีไทยอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งน่าจะจัดเป็น อีกเผ่าหนึ่งของประชากรนครพนม คือชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม หรือไทยญวณ มีประมาณ 30,000 คน ซึ่งเป็นชนกลุ่ม ใหญ่รองลงมาจาก "ไทยลาว"

การเดินทางสู่จังหวัดนครพนม มีความสะดวกสบาย ทั้งทางเครื่องบิน ทางรถเมล์โดยสาร หรือหากเดินทางโดย รถยนต์ส่วนตัวก็แสนจะสะดวกสบาย ถนนหนทางพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวทุกทิศทาง

นครพนม เป็นจังหวัดที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์มาแต่โบารณกาล ในฐานะเป็นเมืองเก่าแก่เคียงคู่ กับอาณาจักร ศรีโคตรบูรณ์ ซึ่งแต่เดิมตั้งอยู่บนชายฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง และ ต่อมาก็ย้ายมาอยู่ฝั่งขวา ตามตำนานประวัติศาสตร์ ได้จารึกไว้ว่า เมื่อ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ตีกรุงเวียงจันทน์ได้ชื่อของดินแดนแห่งนี้ ก็ได้เปลี่ยน มรุกขนคร และต่อมาได้ โปรดเกล้ก่อน ประกอบกับมีแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมของมนุษยชาติ ดังนั้น นครพนมจึงมีโบราณสถานและศาฯ ให้เป็น นครพนม ด้วยเป็นเมืองที่มีพื้นที่ติดต่อกับเทือกเขามากมาย เนื่องจาก ความเป็นอาณาจักร ที่เคยรุ่งเรืองมา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นแบบอย่างของตัวเองอยู่มาก

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดงหลวง และอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก ตรงกันข้ามกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อำเภอเมืองตรงข้ามกับแขวง
คำม่วน, อำเภอธาตุพนมตรงข้ามกับเมืองไชยบุรี, อำเภอท่าอุเทนตรงข้ามกับเมืองหินบูรณ์, อำเภอบ้านแพงตรงข้ามกับแขวงบริคำชัย โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกุสุมาลย์ และอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

การปกครอง

จังหวัดนครพนม แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง, อำเภอท่าอุเทน, อำเภอปลาปาก, อำเภอโพนสวรรค์, อำเภอเรณูนคร, อำเภอธาตุพนม, อำเภอศรีสงคราม, อำเภอนาแก, อำเภอบ้านแพง, อำเภอนาหว้า, อำเภอนาทม, และกิ่งอำเภอวังยาง