น้ำตกตาดโพธิ์

มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูลังกา อยู่ใกล้กับน้ำตกตาดขาม โดยห่างกัน 5 กิโลเมตร มี ลักษณะสวยงามไม่ด้อยกว่ากัน การเดินทางอยู่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 11 กิโลเมตร สองข้างทางร่มรื่น เหมาะแก่การชมความงามของธรรมชาติมาก

BACK