น้ำตกตาดขาม

ต้นลำธารเกิดจากเทือกเขาภูลังกา ลำธารนี้ไหลมาบรรจบกัน เกิดเป็นลำห้วยขามเป็นน้ำตกไหล หลั่นลงมาถึง 4 ชั้น สภาพโดยรอบเหมาะแก่การไปเที่ยว และ พักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกัน กับทางไปภูลังกา

BACK