วัดหลักศิลา

ตั้งอยู่ที่บ้านหลักศิลา ตำบลพระกลางทุ่ง ห่างจากอำเภอธาตุพนม ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นวัดที่เก็บรักษาใบเสมาที่มีอายุเก่าแก่ สันนิษฐานว่าเป็นใบเสมาที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับในเสมาในกลุ่มเมืองฟ้าแดดสูงยาว จังหวัดกาฬสินธุ์

BACK