วัดมหาธาตุ

ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร ริมฝั่งแม่น้ำโขง มีพระธาตุนครเป็นปูชนียวัตถุที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนทั่วไป พระธาตุนครมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณ 5.85 เมตร สูงประมาณ 24 เมตร วัดมหาธาตุสร้าง โดย พระยามหาอำมาตย์ (ป้อม) แม่ทัพใหญ่ที่มาจากเวียงจันทร์เป็นผู้ที่สร้างเมืองนครพนม และวัดมหาธาตุขึ้นเป็นแห่งแรก

 

BACK