ลานสาวคอย

ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน พื้นที่เดิมส่วนใหญ่เป็นลานหินเรียบ มีต้นไม้เบญจพรรณขึ้นประปราย เมื่อถึงลานหินนี้แล้วสามารถมองเห็นยอดพระธาตุพนม รวมทั้งหนองหานในจังหวัดสกลนครได้เป็นอย่างดี ทั่วพื้นที่มีทิวทัศน์สวยงาม การเดินทางห่างจาก อ.นาแกประมาณ 6 กิโลเมตร

BACK