วัดนักบุญอันนา

ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร ริมฝั่งแม่น้ำโขง คุณพ่อเอดัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์ วัดนักบุญอันนา สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1926 วัดนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนานาชาติที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ และเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าชมยิ่ง

 

BACK