วัดโอกาสศรีบัวบาน

เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ มีศาลเจ้าพ่อหมื่น รวมทั้งพระติ้ว พระเทียม พระติ้ว เป็นพระพุทธรูปปางเพชรมารวิชัย ทำด้วยไม้ติ้วบุทองคำ พระเทียม เป็นพระพุทธรูปแบบเดียวกับพระติ้ว ปัจจุบันประทับคู่กับพระติ้ว ที่วัดโอกาสฯ จ.นครพนม พระเทียมไม่ได้บุทองคำ แต่ลงรักปิดทองคำเปลว ประทับอยู่ทางซ้ายของพระติ้ว ใครเป็นผู้สร้างเมื่อใด สืบไม่ได้ เห็นแต่ประดิษฐานอยู่คู่กับพระติ้วมานาน พระติเวสพระเทียม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครพนม เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

BACK