พระบาทเวินปลา

ตั้งอยู่หน้าวัดเวินพระบาท ห่างจากเขตเทศบาลเมืองนครพนมประมาณ 12 กิโลเมตร ลักษณะเป็นพระพุทธบาทบนโขดหินกลางแม้น้ำโขง การเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทต้องใช้เรือเป็นพาหนะ หรือทำสะพานเดินไปนมัสการ เพราะรอยพระพุทธบาทจะมองเห็นได้เฉพาะหน้าแล้งช่วงที่น้ำในแม่น้ำโขงลดลงเท่านั้น (ในวันสงกรานต์)

BACK