เสียงประชาชน

ึควบคุมเสนอโดย...ชายกลาง

สำหรับคอลัมน์ "เสียงประชาชน" ในฉบับปฐมฤกษ์ของ หนังสือพิมพ์ตะวันนิวส์ ที่ท่านถือติดมืออยู่ในขณะนี้ ทางกองบรรณาธิการ ต้องขออภัยแด่ท่านที่ได้ไว้วางใจมอบให้ "ตะวันนิวส์" เป็นสื่อกลางร้องขอความเป็นธรรมให้กับสุจริตชนหรือสังคมโดยรวมมา ณ ที่นี้

ทั้งนี้เพราะ ทางกองบรรณาธิการ จะหยิบยกเอาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ท่านได้ส่งมาไปลงดคพิมพ์ในฉบับต่อไป (กระผมผู้ควบคุมและขียนคอลัมน์นี้ขอให้สัญญา) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ...

(1) การจัดซื้อเครื่องเวชภัณฑ์ คุรุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ราคาสูงกว่า รพ.อื่น

(2) การจัดจ้างคนทำงานทำความสะอาดที่เป็นปริศนาน่าสงสัยเกี่ยวกับระเบียบการฯ

(3) การบริหารงานของหัวหน้าบางแผนกไม่มีความเป็นธรรม ฯลฯ

(4) การผ่าตัดฝีใต้คางทำให้คนไข้เสียชีวิต เพราะให้ยาสลบฯ เกินขนาด และอีกหลายเรื่องใน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นัยว่า น.พ.อนันต์ เมนะรุจิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณรสุขเคยเดินทางไป ตรวจสอบมาแล้ว จากการร้องเรียนไปฯ แต่เรื่องก็เงียบไปเฉย ๆ เหมือนเป่าสากฯ

เรื่องราวที่เกี่ยบกับรายละเอียดตามที่ท่านร้องเรียนพร้อมจัดส่ง เอกสารเพื่อประกอบเรื่องราวมาให้ "ทางกองบรรณาธิการ "ตะวันนิวส์" จะค้นหาความจริงที่ปน่นอนว่าเป็นไปตามร้องเรียนมาหรือไม่ ลงตีพิมพ์เพื่อให้สาธารณชนทราบ ในฉบับต่อไปนะครับ

ส่วนเรื่องต่อไปก็คือ เรื่องลักลอบการเปิดบ่อนการพนัน ที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลเมทองนครพนม นัยว่า "มีส่วนได้เสียวันละเป็นล้านบาท" นี่ก็ขอยกไปตีพิมพ์ในฉบับหน้า เพราะทางกองบรรณาธิการ ยังไม่ไปสืบทราบถึงข้อเท็จจริงเลยครับ และตามที่ร้องเรียนมาก็ไม่บอกฯ ให้ชัดเจน

สำหรับเรื่องสุดท้ายก็คือ การสนับสนุนให้สร้างและพัฒนา ตลาดอินโดจีนด้วยข้อเสนอต่าง ๆ มากมาย และในเรื่องเดียวกัน อีกฝ่ายหนึ่ง ก็เสนอให้งดการก่อสร้างนำเงินงบที่ได้มาไปก่อสร้างอย่างอื่นที่สมประโยชน์กว่า โดยยกเหตุผลมาด้วยมากมาย เช่นกัน

ทางกองบรรณาธิการ ขอเวลาเพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ไปลงตีพิมพ์ถึงรายละเอียดใน ฉบับต่อไป ดังที่ได้เกริ่นมาแล้วนะครับ ขอขอบพระคุณและขออภัยมาพร้อม ณ ที่นี้

"กองบรรณาธิการ"

กลับหน้า1