ประปานครพนมพร้อมดื่มได้

เช้าวันนี้ (4 ก.ย. 43) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้จัดทำพิธีประกาศให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเป็นพื้นที่บริการน้ำประปาดื่มได้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการบริโภคน้ำประปามากขึ้น กรมอนามัยรับรองคุณภาพน้ำประปา สะอาด ปลอดภัย ดื่มได้ 100%

ดร.วันชัย กู้ประเสริฐ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนในจังหวัดนครพนมมีความต้องการใช้น้ำประปาเป็นอย่างมาก คุณภาพของน้ำประปาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน กปภ. จึงได้ประสานความร่วมมือกับกรมอนามัยและเทศบาลเมืองนครพนม จัดทำโครงการน้ำประปาดื่มได้ในจังหวัดนครพนมขึ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรเอกชน ผู้ใช้บริการน้ำประปาและภาครัฐในการสนับสนุน และส่งเสริมสวัสดิการขั้นพื้นฐานด้านน้ำบริโภค โดยเมุ่งเน้นการเฝ้าระวังคุณภาพของน้ำประปาให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย สามารถดื่มจากก๊อกได้โดยตรง ซึ่งจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเจ้าหน้าที่กรมอนามัยอย่างละเอียด พบว่าน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองนครพนมมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานน้ำดื่มตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย 100%

ดร.วันชัย กล่าวเพิ่มเติม ขณะนี้ กปภ. มีสำนักงานประปาในสังกัดที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยและประกาศเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ไปแล้วทั้งสิ้น 14 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประปาสุพรรณบุรี, ชลบุรี, พัทยา-นาเกลือ, ขอนแก่น, ชุมแพ, กำแพงเพชร, สวรรคโลก, พิษณุโลก, สุโขทัย, บ้านโป่ง, วิเศษชัยชาญ, แม่ฮ่องสอน, สุไหงโก-ลก และนครพนม ซึ่งในอนาคต กปภ.จะได้ขยายโครงการน้ำประปาดื่มได้ไปยังพื้นที่อื่นๆ

กลับหน้า1