.........................................

   
.

.. โรตารีนครพนม

    นายกสโมสร  | คณะกรรมการ |  ตารางนัดหมาย | สมาชิกโรตารี  | ข่าวสารโรตารี   |เพลงโรตารี | โครงการประจำปี|กิจกรรม |

ข่าว
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
บางกอกโพสท์
BCC Thai
Bangkok's Intelligence


เพจเจอร
World Page
Phonelink
Hutchison
Paclink
Easy Call
Samart
World Phone 1800
GSM


ผู้สร้าง homepage
รทร มณเฑียร และ  แอนน์นฤมล ก้องเกียรติกมล

หนังสือพิมพ์ "ตะวันนิวส์"

หนังสือพิมพ์ "นครสาร"

. จังหวัดนครพนม ถือว่าเป็นประตูสู่อีสานและเป็นจังหวัด ที่ตั้งอยู่สุดชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย มีความสำคัญ ทางด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ทัศนียภาพริมฝั่งโขง ที่มีเกาะแก่ง เต็มไปด้วยป่าไม้ และทิวเขานสลับซับซ้อน สวยงาม สร้าง ความประทับใจแก่ผู้พบเห็นมิรู้ลืม จน เป็นที่มาของคำขวัญ ประจำจังหวัดว่า " พระธาตุพนมล้ำค่า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไทย เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง" และดอกไม้ที่เป็น สัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครพนมคือ "ดอกกันเกรา" หรือ "ดอกมันปลา" ซึ่งมีสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอมมาก ดอกจะออก และบานในราวเดือนเมษายน ตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ พอดีชาวบ้านจึงนิยมนำมาร้อยเป็นมาลัยคล้องคอ แขกเหรื่อ ที่มาเยือนใน วันสงกรานต์ก็มักจะได้ " มาลัยดอกกันเกรา " เป็นการ ต้อนรับน่าอบอุ่นใจมาก

เกรียงศักดิ์ เยืองซุน

ENGLISH Langquage

.
Sign My Guestbook Guestbook by GuestWorld View My Guestbook
 

[Hit Counter]


Last Updated: 04/10/43 18:51