การเดินทาง

ทางรถโดยสารประจำทาง

บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถระหว่างกรุงเทพฯ - นครพนม - กรุงเทพฯ มีรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (02) 2725325, 2725242 สำหรับบริษัทเอกชนติดต่อบริษัทแสง-ประทีปเดินรถ จำกัด โทร.(02) 2725232 และ โทร. (042) 512245 บริษัทชัยสิทธิ์ จำกัด โทร. (02) 2725349 และ บริษัทเชิดชัยทัวร์ จำกัด โทร. (02) 2725284 และ โทร. (042) 512567

ทางเครื่องบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด มีเที่ยวบิน กรุงเทพฯ - นครพนม - กรุงเทพฯ ทุกวันรายละเอียดสองถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (02) 2800070-90 และจังหวัดนครพนมที่ สำนักงานบวรเทรเวล โทร. (042) 512940, 512494

การเดินทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ มีดังนี้

อำเภอท่าอุเทน ระยะทาง 26 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 212
อำเภอปลาปาก ระยะทาง 44 กิโลเมตร " 22, 2276
อำเภอโพนสวรรค์ ระยะทาง 45 กิโลเมตร " 212, 2028
อำเภอเรณูนคร ระยะทาง 51 กิโลเมตร " 212, 2031
อำเภอธาตุพนม ระยะทาง 52 กิโลเมตร " 212
อำเภอศรีสงคราม ระยะทาง 67 กิโลเมตร " 212, 2032
อำเภอนาแก ระยะทาง 78 กิโลเมตร " 212, 2033
อำเภอบ้านแพง ระยะทาง 93 กิโลเมตร " 212
อำเภอนาหว้า ระยะทาง 93 กิโลเมตร " 212,2032,2346
อำเภอนาทม ระยะทาง 130 กิโลเมตร " 212, 2026
กิ่งอำเภอวังยาง ระยะทาง 80 กิโลเมตร " 212, 223

การเดินทางจากจังหวัดนครพนมไปยังจังหวัดใกล้เคียง มีดังนี้

จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 93 กิโลเมตร
จังหวัดมุกดาหาร " 104 กิโลเมตร
จังหวัดอุบลราชธานี " 271 กิโลเมตร
จังหวัดขอนแก่น " 298 กิโลเมตร

BACK