สวนเทิดพระเกียรติและหาดทรายท้ายเมือง

นับเป็นหาดทรายน้ำจืดที่สวยงามมากจะมีลักษณะ เป็นหาดทราย ในฤดูแล้ง (ราวเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน) บริเวณหาดทรายจะยื่นออกไปกลางลำโขง ทำให้ห่าจากสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่มากนัก หาดทรายนี้จะอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการแขวงคำม่วนพอดีโดยเฉพาะ สวนเทิดพระเกียรติฯ แห่งนี้ทางเทศบาลเมืองนครพนมและชาวเมืองนครพนม ได้ร่วมกันสร้างเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ

BACK