พระธาตุประสิทธิ

ประดิษฐานอยู่ ณ วัด พระธาตุประสิทธิ์ หมู่ที่ 13 ต.นาหว้า อ.นาหว้า ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 98 กิโลเมตร ประชาชนในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงเคารพนับถือมาก การเดินทางจากตัวเมืองนครพนมไปตามทางหลวง หมายเลข 212 ผ่านอ.ท่าอุเทน ถึงบ้านนาขมิ้น แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2032 ถึงอำเภอศรีสงครามต่อไปอ.นาหว้า 26 กิโลเมตร เข้าทางหลวงหมายเลข 2132 ถึงบริเวณวัด

BACK