พระธาตุพนม

ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ. ธาตุพนม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 52 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 212 )สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.1200-1400 ภายในองค์พระธาตุบรรจุ พระอดุรังคธาตุ ของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้น โดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุ ซึ่งมีน้ำหนักถึง 112 กิโลกรัม ลักษณะขององค์พระธาตุมีลักษณะคล้ายปรางค์ของขอม และได้ ทำการบูรณะเรื่อยมา ปัจจุบันองค์พระธาตุได้รับการบูรณ ปฏิสังขรณ์ใหม่เป็นทรงเจดีย์ฐาน สี่เหลี่ยม สูงสง่างาม ด้วยศิลปพื้นถิ่นอีสานเหนือ เป็นแบบอย่างสำคัญชัดเจน มีฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.60 เมตร

BACK