รทร.สุนีย์ สายรอด 20 ม.ค.

ภัตตาคารปลาบึกทอง, ครัวพรสินีย์

042-511218, 522393

บ้าน 257-261 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000

บริการร้านอาหาร

ฺBACK