สถานที่พักในเขตอำเภอเมืองนครพนม

สถานที่พักในอำเภอเรณูนคร

1.เรณูรีสอร์ท บ้านโพนสาวเอ้ อ.เรณูนคร 9 ห้อง ราคา 200-350 บาท โทร.579155

สถานที่พักในอำเภอท่าอุเทน

1.โรงแรมอุดมสุข 19 หมู่ 1 ถ.ศรีเมือง 16 ห้อง ราคา 100-150 บาท โทร.581219


สถานที่พักในอำเภอบ้านแพง

1.โรงแรมบ้านแพงพัฒนา 155 หมู่ 3 ถ.ราษฎร์บำรุง 12 ห้อง ราคา 80-150 บาท โทร.591026
2.โรงแรมประเสริฐสิน 36/1 หมู่ 1 ถ.ราษฎร์บำรุง 10 ห้อง ราคา 60-150 บาท โทร.591306

สถานที่พักในอำเภอศรีสงคราม

1.โรงแรมสหัสรังษี หมู่ 1 ต.ศรีสงคราม 8 ห้อง ราคา 80-150 บาท


สถานที่พักในอำเภอนาแก

1.โรงแรมส่งสุขโฮเทล 7 ห้อง ราคา 80-150 บาท

BACK