วัดพุทธสีมา

ตั้งอยู่ที่บ้านต้อง ตำบลฝั่งแดง ก่อนถึงอำเภอธาตุพนม ประมาณ 6 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าวัดประมาณ 500 เมตร เดิมเรียกวัดบ้านฝั่งแดง เพราะบริเวณนี้ตระพังแดง ซึ่งเกิดจากน้ำที่ไหลมาจากหนองหาน มีสีแดง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2462 จากหลักฐานที่ปรากฎเป็นตัวอักษรอยู่เหนือกรอบประตูด้านหน้าว่า "โรงพระอุโบสถ ได้รับพระราชทาน วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2462" ตัวสิมหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีรูปทรงเป็นอาคารสถาปัตยกรรมสมัยรัชการที่ 5 เป็นสิมก่อกิฐถือปูน กรอบประตูและหน้าต่างทำเป็นรูปโค้ง บนผนังด้านนอกตัวอาคารปรากฎภาพจิตรกรรมอยู่เหนือกรอบประตู และหน้าต่างทำเป็นรูปโค้ง บนอาร์คโค้งเหมือนบานหน้าต่าง มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ลายเส้น ใช้สีแซมแต่เพียงบางส่วน รูปภาพภายนอกเป็นภาพแสดงพุทธประวัตินรก และทศชาติบางเรื่อง ส่วนรูปภาพภายในเป็นเรื่องพุทธประวัติ ทศชาติ และสิมไซ ผนังห่อหุ้มกลองหลัง โดยใต้ภาพช่างแต้ม (จารย์ครูและจารย์ผุย) จะเขียนตัวอักษรไทยน้อยกำกับเอาไว้

BACK