ศาลหลักเมือง

ตั้งอยู่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพน ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัด บนถนนอภิบาลบัญชา มีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา เสาหลักเมืองทำด้วยไม้กันเกรา ซึ่งเป็นต้นไม้ที่พระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนม มีความสูง 4.675 เมตร ฝังลงไปในพื้น

BACK