.................สารจากนายกโรตารี 

  

 

               ดิฉันขอขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ เลือกดิฉันทำหน้าที่นายกสโมสรโรตารีนครพนม ในปีบริหาร 2545-2546 ดิฉันพร้อมที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อบรรลุเป้าหมายของสโมสรโรตารีนครพนม ที่ตั้งไว้ในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยความร่วมมือจากมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ตามอรรถพจน์ของโรตารีสากลในปีนี้

" มีน้ำใจ ให้ความรัก " ( Sow the seeds of love)

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

(นย.สุกัลยา  บัววัน )

นายกสโมสรโรตารีนครพนม ปีบริหาร 2002-2003