พระบางวัดไตรภูมิ

อยู่ในเขตสุขาภิบาลอำเภอท่าอุเทน บนถนนริมแม่น้ำโขง เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร สูง 80 นิ้ว แท่น สูง 2 นิ้วครึ่ง ฐานรูป 8 เหลี่ยม สูง 15 นิ้ว และฐานตั้งอยู่บนช้าง 8 เชือก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2008 เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เชื่อกันว่าถ้านำออกมาแห่ในวันสงกรานต์จะทำให้ฝนตก

BACK