วัดโพธิ์ศรี

ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนมในเขตเทศบาลเมือง เป็นที่ประดิษฐาน พระทอง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สำริดเนื้อดี ผิวเนียนสุกปลั่งปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ฐานบัวหงายมีเกสรดอกบัวโดยรอบฐาน ส่วนล่างจากฐานบัวหงายทำเป็นฐานแปดเหลี่ยมมีชั้นลดลั่นกัน ที่ฐานมีจารึกอยู่ 2 บรรทัด ลงศักราช 885 ตรงกับ พ.ศ. 2066 ซึ่งแสดงว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณสกุลช่างล้านช้าง ตรงกับสมัยอยุธยาตอนต้น เป็นพระพุทธรูปที่ชาวนครพนมให้ความเคารพนับถือกันมาแต่ในอดีต เก็บรักษาไว้ที่กุฎิเจ้าอาวาสเปิดให้เข้านมัสการได้ทุกวัน

BACK