โรตารีเมืองไทย

โรตารี นี้มีหลักใหญ่ ค้ำชูชุมชน
โรแทเรียนทุกคน พลีสุขส่วนตน เพื่อผลส่วนรวม
โรตารี โรตารี โรตารีเมืองไทยเกริกไกร
โรตารี นี้มีหลักใหญ่ ค้ำชูชุมชน
โรแทเรียนทุกคน พลีสุขส่วนตน เพื่อผลส่วนรวม
โรตารี โรตารี โรตารี เมืองไทย เกริกไกร
ไชโย ไชโย

BACK