ลาก่อนเพื่อนรัก

ลาก่อน เพื่อนที่รัก…
ลาก่อนเพื่อนที่รัก
ลาก่อน…ลาก่อน
เราจะพบกันอีก
ลาก่อน…ลาก่อน
มาเถิดเราชาวโรตารี
มาเถิดเรา เหล่าโรตารี
เสริมสร้างสิ่งสรรค์อันล้ำค่า
จงร่วมแรง ร่วมพลังกันอย่างปรีดา
สร้างความศรัทธา ร่วมขัดเกลาความเข้าใจ
จงเร่งมา เสริมดวงใจให้อบอุ่น
สร้างรอยยิ้มอ่อนละมุนและสดใส
สร้างสันติ มาสัมพันธ์อันกว้างไกล
ให้โลกวัฒนาสถาพร

BACK