ก่อนจะจากกันไป

ก่อนจะจากกันไป ขอฝากใจไว้กับทุก ๆ ท่าน
ก่อนจะจากกันไป ขอฝากใจไว้กับทุก ๆท่าน
ถึงตัวไกลใจนั้น ไม่แปรผันแม้ห่างไกล
แม้นว่าเราจากกัน ไม่ช้าพลันคงได้พบกันใหม่
แม้นว่าเราจากกัน ไม่ช้าพลันคงได้พบกันใหม่
ขอให้โชคดีมีชัย หมดทุกข์โรคภัยตลอดกาล
ก่อนจะจากกันไป ขอฝากใจไว้กับทุก ๆท่าน
ถึงตัวไกลใจนั้น ไม่แปรผันแม้ห่างไกล
แม้นว่าเราจากกัน ไม่ช้าพลันคงได้พบกันใหม่
แม้นว่าเราจากกัน ไม่ช้าพลันคงได้พบกันใหม่
ขอให้โชคดี หมดทุกข์โรคภัยตลอดกาล

BACK