โรตารีสัมพันธ์

โลกที่เราหวังมา ฝังชีวาจีรัง
ร่วมพลังและแรงใจ สร้างโลกเราให้แจ่มใส
นี่คือโลกของเราทุกคน
โรตารีเอื้ออารีย์กัน
จิตผูกพันช่วยกันเต็มใจ
โรแทเรียนสัมพันธ์จริงใจ
เราจะอยู่ร่วมกัน
จะอยู่ใกล้หรือไกล โรตารีเดียวกัน
หากขุนเขาสูงชัน ขวางกั้นเราเพียงใด
ห้วงวารีที่กีดขวาง เราจะฝ่าฟันกันไป
ช่วยกันสร้างสัมพันธ์ในโลก

BACK