วัดมรุขนคร

ตั้งอยู่ใกล้ทางไปวัดพระธาตุ (ทางหลวงหมายเลข 212 )

BACK