เขื่อนหน้าเมืองนครพนม

เป็นเขื่อนริมตลิ่งแม่น้ำโขงที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาวมากกว่า 2 กิโลเมตร เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง สำหรับชมทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเส้นใย สำคัญไหลผ่านตัวเมือง ก่อเกิดทัศนียภาพที่สวยสดงดงามเป็นภาพที่หาดูได้ยากยิ่ง บริเวณเขื่อนนี้ จะอยู่ตรงข้ามกับ เมืองท่าแขกแขวงคำม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

BACK