สนามกอล์ฟภูกระแต

เป็นสนามกอล์ฟที่สวยงามที่สุดในภาคอีสาน ตั้งอยู่ที ่วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ห่างจากอำเภอเมือง 4 กิโลเมตร บริเวณอ่างเก็บน้ำ ภูกระแตจัดเป็สสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานแห่งหนึ่ง ในประเทศไทยมีขนาด 9 หลุม 18 พาร์ มีพันธ์ไม้ธรรมชาต ิสวยสดงดงามมากเป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาท่องเที่ยว ใกล้กันนั้นก็จะมีวัดภูกระแต ซึ่งเป็นวัดที่ เงียบสงบและมี ต้นไม้, อ่างเก็ยน้ำที่งดงาม

BACK