โรตารีสากล

แฟรงค์ เจ เดฟว์ลิน กรุงเม็กซิโก เขตอนาอั่ง ประเทศเม็กซิโก
ประธานโรตารีสากลรับเลือก ปี 1999-2000
กรรมการมูลนิธิของโรตารี ปี 1996-1998
กรรมการบริหารโรตารีสากล ปี 1996-1988

แฟรงค์ เจ เดฟว์ลิน เป็นประธานกลุ่มบริษัทแว่นตาเดฟว์ลินในประเทศเม็กซิโก ซึ่งเป็นผู้ผลิตจำหน่ายและขายปลีก ผลิตภัณฑ์แว่นตา ท่านเติบโตขึ้นที่เมือง ซีอูดาด ครูอาเซ ซิอัวอัว เม็กซิโก และเอลปาโซ มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอลปาโซ และจบเป็นบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจจาก สถาบันปานา เมอริกาโน เด อัลตา ดิเร็คซิออง เอ็มเปรซัส ( เม็กซิโก) นอกจากนี้ยังได้ปริญญามหาบัณฑิต จากคณะการวัดสายตาของสมาคมเม็กซิกันแห่งการทำแว่นตา และการวัดสายตาท่านประธานโรตารีสากลเดฟว์ลิน เป็นอดีตนายกสมาคม เป็นอดีตนายกสมาคมแห่งชาติของเม็กซิโกในด้านการทำแว่นและการวัดสายตา เป็นอดีตนายก ของแผนกอุตสาหกรรมหอการค้าแห่งชาติทางด้านการทำแว่นตา และเป็นอดีตนายกสโมสรนักพูดแห่งเมืองเม็กซิโก นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการแห่งชาติของสภากาชาดเม็กซิกัน เป็นกรรมการบริหารของอุตสาหกรรมไมตรีจิตแห่งโลก (GoodWill Industries) และเหรัญญิกของสมาคมวัณโรคเม็กซิกัน ท่านทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารสำหรับ สมาคมเยาวชนแห่งชาติของเม็กซิโก นอกจากนี้ ท่านยังเป็นที่ปรึกษาแห่งชาติของคณะกรรมการสาธารณสุข ของรัฐบาลเม็กซิกันสำหรับคนพิการ และทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารของธนาคารชาติของเม็กซิโกรวมทั้ง ธนาคารอินเวอร์ลัทในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโรตารีสากล มร.เดฟว์ลิน ได้ส่งเสริม โปรแกรมโรตารี เช่น การบริการชุมชนโลก (WCS) โดยปราศรัยในที่ประชุมของโรตารีถึง 34 ประเทศ

ปัจจุบันท่านกำลังจัดตั้งธนาคารแว่นตาใช้แล้วที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโก ซึ่งธนาคารนั้นจะเป็นโครงการบริการชุมชน นำร่องแห่งหนึ่ง มร.เดฟว์ลินเป็นโรแทเรียนแห่งสโมสรโรตารี Anahauc ในเมืองเม็กซิโก มาตั้งแต่ปี 1970 ท่านเป็นบรรณาธิการก่อตั้งของนิตยสารท้องถิ่น "Rotakrismo en Mexico" ทำหน้าที่เป็นกรรมการมูลนิธิโรตารี และเป็น กรรมการบริหารของโรตารีสากล เป็นหัวหน้าการอภิปรายกลุ่มของการอบรมผู้ว่าการภาครับเลือก เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการ รวมทั้งเป็นผู้ว่าการภาค ในระหว่างปี1995-1996 ท่านเป็นผู้ดูแล ประธานโรตารีสากล เฮอร์เบิร์ท จี บราวน์ และเป็นที่ปรึกษาการจัดการประชุมใหญ่ของโรตารีสากลที่เมืองแคลการี รัฐอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ปัจจุบันท่านเป็นกรรมการของคณะกรรมการความฝันเพื่ออนาคตของโรตารีสากล และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการโปลิโอพลัสแห่งชาติของเม็กซิโก ท่านได้รับรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นของมูลนิธิ โรตารี และประกาศเกียรติคุณการบำเพ็ญประโยชน์ ในการส่งเสริมโปรแกรมเพื่อเพื่อนมนุษย์และ การศึกษาระหว่างประเทศ

อรรถพจน์ประจำปีของโรตารีสากลที่สำคัญ

ปีโรตารีเริ่ม 1 กรกฎาคม สิ้นสุด 30 มิถุนายน ทุกปีจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าการภาค และนายกสโมสรใหม่ทั้งหมดนอกจากนี้ ประธานโรตารีสากล จะมีคำขวัญประจำปี คำขวัญต่างๆ มักจะสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาโรตารี คือการบำเพ็ญประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทน เช่นตัวอย่างต่อไปนี้ ี้  ี้

1978-1979 "REACH OUT"
เสริมสร้างไมตรีจิตมิตรภาพ
1980-1981 "TAKE TIME TO SERVE"
สละเวลาเพื่อให้บริการ
1983-1984 "SHARE ROTARY- SERVE PEOPLE"
ร่วมโรตารี รับใช้ราษฎร์
1985-1986 "YOU ARE THE KEY"
ท่านคือกุญแจสำคัญ
1986-1987 "ROTARY BRING HOPS"
โรตารีสร้างความหวัง


อรรถพจน์ประจำปีของโรตารีสากลที่สำคัญ

1989-90        "ENJOY ROTARY"    
สุขใจให้บริการ คือปณิธานโรตารี
1991-92        "LOOK BEYOND YOURSELF"
มองให้ไกล ใจให้กว้าง
1992-93        "REAL HAPPINESS IS HELPING OTHERS"
        เกื้อกูลแก่กัน สุขสันต์แท้จริง
1994-95        "BE A FRIEND"
        สร้างมิตร
1996-97        "SHOW ROTARY CARE
        FOR YOUR COMMUNITY
        FOR OUR WORLD
        FOR ITS PEOPLE"
        ให้ความห่วงใยของโรตารีเป็นที่ประจักษ์
        สำหรับชุมชนของท่าน
        สำหรับโลกของเรา
        สำหรับพลโลก
1998-99        "FOLLOW YOUR ROTARY DREAM"
        สร้างฝันโรตารีให้เป็นจริง

อรรถพจน์ประจำปี 1999-2000

ROTARY 2000: ACT WITH        โรตารี 2000

CONSISTENCY         ปฏิบัติสม่ำเสมอ

CREDIBILITY             เสริมสร้างศรัทธา

CONTINUITY             พัฒนาสานงาน