พระธาตุอินทร์แแปลง

ตั้งอยู่ที่บ้านสร้างหิน ตำบลราชควาย ห่างจากอำเภอเมือง 10 กิโลเมตร เป็นปูชนียวัตถุ สร้างขึ้นในสมัยเดียวกับพระธาตุพนม รูปร่างเหมืองพระธาตุพนมแต่เล็กกว่า นับเป็นโบราณวัตถุที่นาชมอีกแห่งหนึ่ง

 

BACK