ผู้ให้กำเนิดโรตารี่
มร.พอล พี แฮริส
(MR.PAUL P HARRIS)
Founder of Rotary
พอล พี แฮริส เกดิที่เมืองราชีน ในมลรัฐวิส คอนซิน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2411 แต่ไปเติบโตในมลรัฐ เวอมอนต์ จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปริสตัน และมหาวิทยาลัยไอโอวา สำเร็จวิชากฎหมาย
พ.ศ.2434 เข้าเริ่มหาประสบการณ์จากการเป็นผู้สื่อข่าว ครู นักแสดง พนักงานโรงแรม และรับจ้างค้าปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์มากมาย จากการเดินทางในฐานะพนักงานขายหินอ่อนและหินแกรนิตในสหรัฐและยุโรป ซึ่งทำให้เขารู้จักกับนักธุรกิจหลาย ๆ ท่านและทำให้สามารถร่วมกันก่อตั้งสโมสรโรตารี่ต่างๆ ในระยะต่อมา
ในปีพ.ศ.2439 เขาเริ่มตั้งสำนักงานกฎหมายที่ชิคาโก และอีก 4 ปีต่อมาจึงมีความคิดที่จะตั้งสโมสรของนักธุรกิจต่างอาชีพขึ้นในชุมชนเล็กๆ ความคิดดังกล่าวทำให้การก่อตั้งสโมสรประสบความสำเร็จได้ในอีก 5 ปีต่อมา โดยการพบปะกันระหว่างเพื่อนนักธุรกิจอีก 3 คน คือ มร.ซิลเวสเตอร์ ซีล พ่อค้าถ่านหิน มร.กัสตาวัสโลว์ วิศวกรเหมืองแร่ และมร.ฮิแรม โซเรย์ ช่างตัดเสื้อบุรุษ โรตารีจึงถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2488 นั่นเอง
คำว่า " โรตารี " มาจากการริเริ่มของ มร.พอล พี แฮริส เนื่องจากมีการหมุนเวียน (Rotate) สถานที่ประชุมไปตามที่ทำงานของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจต่างๆ ของสมาชิกคนอื่นๆ ด้วย จำนวนสมาชิกจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สโมสรโรตารีแห่งแรกได้ก่อตั้งขึ้นที่ชิคาโก และในปี 2451 สโมสรโรตารีแห่งที่สองจึงได้ก่อตั้งขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโก และอีก 2 ปีต่อมาได้เพิ่มจำนวน เป็น 16 สโมสรในสหรัฐอเมริกา และเริ่มมีการจัดประชุมใหญ่ครั้งแรก (First Rotary Convention) ผู้ให้กำเนิดโรตารีได้รับเลือกเป็นประธานสมาคมโรตารีแห่งชาติ (The National Association of Rotary Clubs) เป็นคนแรก ต่อมาได้ขยายไปในประเทศใกล้เคียง คือแคนาดา อังกฤษ และในปี พ.ศ.2445 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสโมสรโรตารีสากล (The National Association Rotary Clubs)และ ได้เรียกให้สั้นเข้าเป็น "โรตารีสากล" ในปี พ.ศ.2465
มร.พอล พี แฮริสผู้ซึ่งเป็นประธานโรตารีสากลคนแรก และเป็นประธานเกียรติคุณ (President Emeritus) ของโรตารีสากล ได้ถึงแก่กรรมเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2490