ภาพกิจกรรมต่างๆ

ไปเยียมบุตรชายของ รทร.พรพรรณ อูฐยาว หลังจากผ่าตัดไส้ติ่ง ณ โรงพยาบาลนครพนม

ไปร่วมงานพิธีสถาปนานายกสโมสรคนใหม่ที่จังหวัดสกลนคร