18 มกราคม 2544

 

เรื่อง การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่สโมสร และพิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล

เรียน นายก , เลขา และมวลสมาชิกสโมสรโรตารี ภาค 3340

สวัสดีปีใหม่ครับ กิจกรรมในช่วงปีใหม่ของท่านคงเสร็จสิ้นไปแล้ว รวมตลอดถึงภาระกิจในการเลือกตั้ง และกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติก็คงจะเสร็จสิ้นเช่นเดียวกัน ในกิจกรรมของโรตารี ภาค 3340 เราพบกันที่สโมสรโรตารีศรีสะเกษ วันที่ 20–21 มกราคม 2544 ในการประชุมระหว่างเมือง หลังจากนั้นพวก เราคงมีงานที่สำคัญของโรตารี ภาค 3340 รออยู่ที่จังหวัดนครพนม คือการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่สโมสรประจำปี 2544 – 2545 , พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค 3340 และสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีนครพนม ปี 2544 – 2545 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2544 ซึ่งสโมสรโรตารีในเขต 10 ประกอบด้วยสโมสรโรตารีนครพนม, สโมสรโรตารีมุกดาหาร และสโมสรโรตารีสกลนคร ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้

จังหวัดนครพนมถึงแม้จะเป็นจังหวัดที่มีระยะทางไกลสุด ในการเดินทางสู่ดินแดนแห่งภาคอีสาน แต่จังหวัดนครพนมก็มีสิ่งที่ชดเชยในเรื่องของอากาศที่แสนจะบริสุทธิ์ปราศจากมลภาวะ ทัศนียภาพที่สวยสดงดงาม ความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้าน โดยเฉพาะอาหารปลาจากแม่น้ำโขง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นปลาน้ำจืดที่อร่อยที่สุดในโลก ตลอดถึงอัธยาศัยไมตรีที่ดีของผู้คนตามแบบฉบับของชนชาวอีสานโดยแท้ นอกจากนั้นจังหวัดนครพนมยังอยู่ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพียงแม่น้ำโขงกั้นกลาง เราสามารถไปเยี่ยมเยียนได้ง่ายและสะดวกสบายในการเดินทาง นอกจากนั้นจังหวัดนครพนมยังมีจุดเด่นให้ท่านได้สัมผัสและพบเห็นก็คือ เป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านมีระยะทางยาวถึง 165 กิโล เมตร จึงมีตำนานให้เล่าขานกันมากมายเกี่ยวกับสิ่งลึกลับและความงดงามจากทัศนียภาพของสองฝั่งแม่น้ำโขง แม่น้ำโขงคือจุดที่น่าสนใจ ฉะนั้นโรงแรมที่เราจัดเตรียมไว้ต้อนรับทั้ง 2 แห่ง จึงเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ยามเช้าท่านจะได้เห็นทัศนียภาพและทิวทัศน์อันงดงามยามพระอาทิตย์ขึ้น และยามค่ำคืนท่านจะได้เห็นพระจันทร์ขึ้นมาจากเหลี่ยมเขาสาดทอแสงลงกระทบกับแม่น้ำโขง งามจนสุดบรรยาย

สโมสรโรตารี ในเขต 10 ภาค 3340 ได้พยายามที่จะเตรียมความพร้อมในการต้อนรับมวลมิตร

โรแทเรียล และผู้ร่วมเดินทางของท่านในทุกๆ ด้าน ให้ได้รับความสะดวก ความสบาย และความประทับใจ ในการมาร่วมประชุมครั้งนี้ให้มากที่สุด และจัดกิจกรรมเสริมอีกมากมาย เช่น จัดให้มีการอำนวยความสะดวกในการเล่นกอล์ฟ ที่สนามกอล์ฟภูกระแต ของจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นสนามที่สวยงาม และมีอุปสรรคในการเล่น ยากที่จะหาสนามใดๆ ในประเทศไทยเทียบเคียงได้ จึงเป็นจุดท้าท้ายที่น่าสนใจของนักกอล์ฟ ,จัดให้มีการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดนครพนมและเที่ยวในต่างประเทศ คือ ประเทศลาวด้วยค่าใช้จ่ายที่สุดประหยัด พร้อมจัดเตรียมของที่ระลึกที่มีคุณค่าแต่ราคาย่อมเยาว์ให้ท่านเลือกมากมาย ซึ่งได้จัดส่งเอกสารต่างๆ มาให้ท่านได้ประกอบการพิจารณา และช่วยกรุณาเผยแพร่ ให้มวลมิตรสมาชิกโรตารีได้รับทราบในเบื้องต้น เพื่อจัดสรรเวลาในช่วงวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2544 เดินทางเข้าร่วมการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่สโมสร พร้อมทั้งร่วมพิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค 3340 ประจำปี 2544 – 2545 ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานมีเกียรติและสำคัญยิ่งของพวกเราทุกคนที่จะต้องเข้ามาร่วมงาน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านพร้อมด้วยมวลมิตรโรแทเรียลและผู้ร่วมเดินทางจะได้จัดสรรเวลาในช่วงวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2544 เดินทางเข้าร่วมการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่สโมสร พร้อมทั้งร่วมพิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค 3340 ประจำปี 2544 – 2545 ที่จังหวัดนครพนม โดยพร้อมเพียงกัน

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

 (นย.สุรัตน์ ก้องเกียรติกมล)

นายกสโมสรโรตารนครพนม

นายกสโมสร 01-6701145,042-511262

เลขานุการสโมสร 01-6016655,042-512616

เว็บไซต์ http://rotarynkp.tripod.com

รายชื่อคณะกรรมการจัดการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3340

กรรมการฝ่ายสถานที่ประชุม และจัดเลี้ยง

ผชภ.สุรัตน์ บัววัน เป็นประธานกรรมการ

นายอุทัย มีพรม

นายสัมฤทธิ์ ภู่ระหงษ์

นายอำพันธ์ สาคะรินทร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเลี้ยง โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว

กรรมการฝ่ายศิลป์

ผชภ.สุรัตน์ บัววัน เป็นประธานกรรมการ

น.ส.สุจิตรา ศรีสุข

น.ส.อภิญญา อ่อนพิทักษ์

นายอภิชัย จังกาจิตต์

นายนิกรณ์ รุมชิง

นายเผด็จ อาทิเวช

กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และสำรองที่พัก

นย.สุรัตน์ ก้องเกียรติกมล เป็นประธานกรรมการ

แอนน์สุกัลยา บัววัน

น.ส.สุจิตรา ศรีสุข

นางสุพัตรา กันทะดง

นางโสภา หินเทา

น.ส.บัณฑิต จันลุน

น.ส.อภิญญา อ่อนพิทักษ์

 BACK