แม่น้ำสองสี

ตั้งอยู่ที่ตำบลไชยบุรี ห่างจากอำเภอท่าอุเทน 18 กิโลเมตร เป็นแม่น้ำซึ่งเกิดขึ้นจากการที่แม่น้ำสงคราม ที่มีสีเขียวไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำโขงที่มีสีปูนที่บริเวณปากน้ำไชยบุรี นับเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจ สามารถเดินทางไปชมได้โดยสะดวกตลอดปี

BACK